اخبار فوری شیراز

شناسایی ۱۰۰۰ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت در استان، فارس

129بازدید

در استان فارس 9 شیراز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : با شناسایی بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته در این استان، فارس به مرحله تازه ای وارد شده که عامل اصلی آن خوشه های خانوادگی است.

به گزارش اول فارس ، دکتر مهرزاد لطفی روز سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ با اعلام این هشدار گفت: با افزایش قابل توجه ورودی به بیمارستان ها در روزهای اخیر، شاهد تکمیل ظرفیت های پیش بینی شده، به ویژه در دو بیمارستان بزرگ شیراز هستیم و این در حالیست که در سطح جامعه، با کاهش توجه عمومی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی مواجهیم.

او ادامه داد: متاسفانه مشاهدات تیم های سلامت استان در روزهای اخیر حاکی از آن است که اغلب موارد ابتلا به صورت خوشه های خانوادگی بوده و همین امر ضرورت توجه تمامی خانواده ها به پرهیز از دورهمی در این ایام را ضروری می سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن اشاره به پیامدهای منفی اینگونه سهل انگاری های عمومی در افزایش موارد مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارستان های استان طی روزهای اخیر که بحرانی جدید را به وجود آورده است؛ بی توجهی به خطر سفرهای غیرضروری را نیز در ایجاد این شرایط موثر خواند.

دیگر هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایین آمدن سن ابتلا در جامعه بود که در این زمینه اظهار کرد: با وجود توصیه های پزشکی مبنی بر تهدید کرونا برای تمامی سنین؛ برخی جوانان و نوجوانان، این توصیه را جدی نگرفته و همین امر منجر به افزایش موارد ابتلا در این گروه سنی شده است.

دکتر لطفی تاکید کرد: با وجود ایام تعطیلات نوروزی و آداب و آئین های هر ساله مردم در این ایام، اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم که موضوع سلامت عمومی در اولویت بوده و امید است مردم استان نیز به این حساسیت که سبب حفظ سلامت خود و عزیزانشان می شود، توجه داشته باشند.

او ادامه داد: تیم های مدافع سلامت استان در استمرار بیش از یک سال خدمت جانانه در سنگر مبارزه با کروناویروس، ایام تعطیلات نوروز امسال را نیز مانند سال گذشته، در عرصه های بهداشتی، درمانی و پشتیبانی سلامت سپری کردند و ضمن قدردانی از این تلاش ها، امیدوارم با آگاهی و توجه مردم به شرایط ویژه کنونی که با آن مواجهیم و همچنین مشاهده مواردی از ابتلا به کرونای انگلیسی در استان، فشار مضاعفی به تیم های سلامت تحمیل نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در کنار تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت، تنها مشارکت و توجه مردم به بحرانی بودن شرایط کنونی، با پرهیز از ساده انگاری هایی نظیر برگزاری دورهمی های خانوادگی، می تواند در بهبود شرایط موجود موثر باشد.

دکتر لطفی اظهار کرد: استفاده جدی از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی از دیگران و پرهیز از دورهمی و تجمعات، همچنان مهم ترین توصیه های دست اندرکاران حوزه سلامت برای پیشگیری از ابتلای خود و عزیزانمان به این بیماری است.

به گزارش اول فارس ، دکتر مهرزاد لطفی روز سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ با اعلام این هشدار گفت: با افزایش قابل توجه ورودی به بیمارستان ها در روزهای اخیر، شاهد تکمیل ظرفیت های پیش بینی شده، به ویژه در دو بیمارستان بزرگ شیراز هستیم و این در حالیست که در سطح جامعه، با کاهش توجه عمومی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی مواجهیم.

او ادامه داد: متاسفانه مشاهدات تیم های سلامت استان در روزهای اخیر حاکی از آن است که اغلب موارد ابتلا به صورت خوشه های خانوادگی بوده و همین امر ضرورت توجه تمامی خانواده ها به پرهیز از دورهمی در این ایام را ضروری می سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن اشاره به پیامدهای منفی اینگونه سهل انگاری های عمومی در افزایش موارد مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارستان های استان طی روزهای اخیر که بحرانی جدید را به وجود آورده است؛ بی توجهی به خطر سفرهای غیرضروری را نیز در ایجاد این شرایط موثر خواند.

دیگر هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایین آمدن سن ابتلا در جامعه بود که در این زمینه اظهار کرد: با وجود توصیه های پزشکی مبنی بر تهدید کرونا برای تمامی سنین؛ برخی جوانان و نوجوانان، این توصیه را جدی نگرفته و همین امر منجر به افزایش موارد ابتلا در این گروه سنی شده است.

دکتر لطفی تاکید کرد: با وجود ایام تعطیلات نوروزی و آداب و آئین های هر ساله مردم در این ایام، اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم که موضوع سلامت عمومی در اولویت بوده و امید است مردم استان نیز به این حساسیت که سبب حفظ سلامت خود و عزیزانشان می شود، توجه داشته باشند.

او ادامه داد: تیم های مدافع سلامت استان در استمرار بیش از یک سال خدمت جانانه در سنگر مبارزه با کروناویروس، ایام تعطیلات نوروز امسال را نیز مانند سال گذشته، در عرصه های بهداشتی، درمانی و پشتیبانی سلامت سپری کردند و ضمن قدردانی از این تلاش ها، امیدوارم با آگاهی و توجه مردم به شرایط ویژه کنونی که با آن مواجهیم و همچنین مشاهده مواردی از ابتلا به کرونای انگلیسی در استان، فشار مضاعفی به تیم های سلامت تحمیل نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در کنار تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت، تنها مشارکت و توجه مردم به بحرانی بودن شرایط کنونی، با پرهیز از ساده انگاری هایی نظیر برگزاری دورهمی های خانوادگی، می تواند در بهبود شرایط موجود موثر باشد.

دکتر لطفی اظهار کرد: استفاده جدی از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی از دیگران و پرهیز از دورهمی و تجمعات، همچنان مهم ترین توصیه های دست اندرکاران حوزه سلامت برای پیشگیری از ابتلای خود و عزیزانمان به این بیماری است.

به گزارش اول فارس ، دکتر مهرزاد لطفی روز سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ با اعلام این هشدار گفت: با افزایش قابل توجه ورودی به بیمارستان ها در روزهای اخیر، شاهد تکمیل ظرفیت های پیش بینی شده، به ویژه در دو بیمارستان بزرگ شیراز هستیم و این در حالیست که در سطح جامعه، با کاهش توجه عمومی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی مواجهیم.

او ادامه داد: متاسفانه مشاهدات تیم های سلامت استان در روزهای اخیر حاکی از آن است که اغلب موارد ابتلا به صورت خوشه های خانوادگی بوده و همین امر ضرورت توجه تمامی خانواده ها به پرهیز از دورهمی در این ایام را ضروری می سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن اشاره به پیامدهای منفی اینگونه سهل انگاری های عمومی در افزایش موارد مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارستان های استان طی روزهای اخیر که بحرانی جدید را به وجود آورده است؛ بی توجهی به خطر سفرهای غیرضروری را نیز در ایجاد این شرایط موثر خواند.

دیگر هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایین آمدن سن ابتلا در جامعه بود که در این زمینه اظهار کرد: با وجود توصیه های پزشکی مبنی بر تهدید کرونا برای تمامی سنین؛ برخی جوانان و نوجوانان، این توصیه را جدی نگرفته و همین امر منجر به افزایش موارد ابتلا در این گروه سنی شده است.

دکتر لطفی تاکید کرد: با وجود ایام تعطیلات نوروزی و آداب و آئین های هر ساله مردم در این ایام، اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم که موضوع سلامت عمومی در اولویت بوده و امید است مردم استان نیز به این حساسیت که سبب حفظ سلامت خود و عزیزانشان می شود، توجه داشته باشند.

او ادامه داد: تیم های مدافع سلامت استان در استمرار بیش از یک سال خدمت جانانه در سنگر مبارزه با کروناویروس، ایام تعطیلات نوروز امسال را نیز مانند سال گذشته، در عرصه های بهداشتی، درمانی و پشتیبانی سلامت سپری کردند و ضمن قدردانی از این تلاش ها، امیدوارم با آگاهی و توجه مردم به شرایط ویژه کنونی که با آن مواجهیم و همچنین مشاهده مواردی از ابتلا به کرونای انگلیسی در استان، فشار مضاعفی به تیم های سلامت تحمیل نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در کنار تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت، تنها مشارکت و توجه مردم به بحرانی بودن شرایط کنونی، با پرهیز از ساده انگاری هایی نظیر برگزاری دورهمی های خانوادگی، می تواند در بهبود شرایط موجود موثر باشد.

دکتر لطفی اظهار کرد: استفاده جدی از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی از دیگران و پرهیز از دورهمی و تجمعات، همچنان مهم ترین توصیه های دست اندرکاران حوزه سلامت برای پیشگیری از ابتلای خود و عزیزانمان به این بیماری است.

منبع خبر

پاسخ دهید