اخبار فوری شیراز

کشته شدن ۲۲ نفر در سوانح رانندگی استان فارس +جزئیات

114بازدید

1 شیراز

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس حوادث ترافیکی جاده‌ای در بازه زمانی ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۹ فروردین ماه امسال را ۵۴۱ مورد اعلام کرد و گفت: سوانح رانندگی در جاده‌های فارس ۲۲ کشته برجای گذاشت.
به گزارش اول فارس، محمدجواد مرادیان به تشریح آمار و ماموریت‌های اورژانس فارس از ۳۰ اسفند ٩٩ تا نهم فروردین ۱۴۰۰ پرداخت و با بیان اینکه ١٣ هزار و ٩٩٩ تماس به مرکز پیام اورژانس شیراز در این بازه زمانی اعلام شده است، کل ماموریت‌های اورژانس را از ۳۰ اسفند پارسال تا ۹ فروردین ماه را ۶۶۵۵ مورد اعلام کرد.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: ۶٩٠ فقره حادثه ترافیکی شهری نیز از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ٩ فروردین ماه امسال به عهده اورژانس شیراز گذاشته شده است.

مرادیان با بیان اینکه در بازه زمانی فوق ۴۲۴ مصدوم سرپایی توسط تکنسین اورژانس شیراز مداوا شدند، ۱۰۸۰ مصدوم انتقالی و ۲۲ فوتی در حوادث رانندگی داشته‌ایم، عنوان کرد: ۱۳ نفر نیز در این مدت به دلیل مسمومیت با منوکسید کربن به اورژانس شیراز مراجعه کرده‌اند که ۱۰ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر هم فوت شد.

مدیر مرکز اورژانس استان فارس یادآور شد که از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۹ فروردین امسال برای انجام سه ماموریت از بالگرد استفاده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس حوادث ترافیکی جاده‌ای در بازه زمانی ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۹ فروردین ماه امسال را ۵۴۱ مورد اعلام کرد و گفت: سوانح رانندگی در جاده‌های فارس ۲۲ کشته برجای گذاشت.
به گزارش اول فارس، محمدجواد مرادیان به تشریح آمار و ماموریت‌های اورژانس فارس از ۳۰ اسفند ٩٩ تا نهم فروردین ۱۴۰۰ پرداخت و با بیان اینکه ١٣ هزار و ٩٩٩ تماس به مرکز پیام اورژانس شیراز در این بازه زمانی اعلام شده است، کل ماموریت‌های اورژانس را از ۳۰ اسفند پارسال تا ۹ فروردین ماه را ۶۶۵۵ مورد اعلام کرد.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: ۶٩٠ فقره حادثه ترافیکی شهری نیز از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ٩ فروردین ماه امسال به عهده اورژانس شیراز گذاشته شده است.

مرادیان با بیان اینکه در بازه زمانی فوق ۴۲۴ مصدوم سرپایی توسط تکنسین اورژانس شیراز مداوا شدند، ۱۰۸۰ مصدوم انتقالی و ۲۲ فوتی در حوادث رانندگی داشته‌ایم، عنوان کرد: ۱۳ نفر نیز در این مدت به دلیل مسمومیت با منوکسید کربن به اورژانس شیراز مراجعه کرده‌اند که ۱۰ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر هم فوت شد.

مدیر مرکز اورژانس استان فارس یادآور شد که از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۹ فروردین امسال برای انجام سه ماموریت از بالگرد استفاده است.

منبع خبر

پاسخ دهید