اخبار فوری شیراز

فعالیت متروی شیراز از ۱۴ فروردین آغاز می شود

31بازدید

1 شیراز

به گزارش اول فارس،مدیر روابط عمومی سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز گفت: فعالیت متروی شیراز روز شنبه ۱۴ فروردین از سر گرفته خواهد شد.
بیات گفت: فعالیت قطار شهری شیراز در روز‌های غیرتعطیل از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب و در روز‌های تعطیل از ساعت ۷صبح تا ۲۱ شب خواهد بود.
وی افزود: تا اطلاع ثانوی سر فاصله حرکت قطار‌ها در کُل ایستگاه‌ها و در تمام طول روز ۱۵ دقیقه تعیین شده است.
سرویس دهی قطار شهری در شیراز از آخرین روز سال ۱۳۹۹ به حالت تعطیل درآمد و پس از تعطیلی، اعلام شد که به دلیل مشکلات فنی و نیاز به انجام تعمیرات، این تعطیلی اجباری حادث شده است. جدید شیراز

1 شیراز

1 شیراز

به گزارش اول فارس،مدیر روابط عمومی سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز گفت: فعالیت متروی شیراز روز شنبه ۱۴ فروردین از سر گرفته خواهد شد.
بیات گفت: فعالیت قطار شهری شیراز در روز‌های غیرتعطیل از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب و در روز‌های تعطیل از ساعت ۷صبح تا ۲۱ شب خواهد بود.
وی افزود: تا اطلاع ثانوی سر فاصله حرکت قطار‌ها در کُل ایستگاه‌ها و در تمام طول روز ۱۵ دقیقه تعیین شده است.
سرویس دهی قطار شهری در شیراز از آخرین روز سال ۱۳۹۹ به حالت تعطیل درآمد و پس از تعطیلی، اعلام شد که به دلیل مشکلات فنی و نیاز به انجام تعمیرات، این تعطیلی اجباری حادث شده است. جدید شیراز به گزارش اول فارس،مدیر روابط عمومی سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز گفت: فعالیت متروی شیراز روز شنبه ۱۴ فروردین از سر گرفته خواهد شد.
بیات گفت: فعالیت قطار شهری شیراز در روز‌های غیرتعطیل از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب و در روز‌های تعطیل از ساعت ۷صبح تا ۲۱ شب خواهد بود.
وی افزود: تا اطلاع ثانوی سر فاصله حرکت قطار‌ها در کُل ایستگاه‌ها و در تمام طول روز ۱۵ دقیقه تعیین شده است.
سرویس دهی قطار شهری در شیراز از آخرین روز سال ۱۳۹۹ به حالت تعطیل درآمد و پس از تعطیلی، اعلام شد که به دلیل مشکلات فنی و نیاز به انجام تعمیرات، این تعطیلی اجباری حادث شده است.جدید شیرازمنبع خبر

پاسخ دهید