اخبار فوری شیراز

فیلم|جمعه بازار داغ کرونایی بدون نظارت در شیراز

6277692 911.mp4 شیراز
75بازدید

صدا و سیما:با شروع موج چهارم کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری، صنوف غیر ضرور در شیراز تعطیل شده اند، اما جمعه بازار این شهر همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

در این بازار بدون توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اجناس دسته دوم خرید و فروش می شود.

صدا و سیما:با شروع موج چهارم کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری، صنوف غیر ضرور در شیراز تعطیل شده اند، اما جمعه بازار این شهر همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

در این بازار بدون توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اجناس دسته دوم خرید و فروش می شود.

صدا و سیما:با شروع موج چهارم کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری، صنوف غیر ضرور در شیراز تعطیل شده اند، اما جمعه بازار این شهر همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

در این بازار بدون توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اجناس دسته دوم خرید و فروش می شود. در این بازار بدون توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اجناس دسته دوم خرید و فروش می شود.منبع خبر

پاسخ دهید