اخبار فوری شیراز

راه یافتگان به نیمه نهایی تور جهانی تنیس در شیراز مشخص شدند

3365145 شیراز
60بازدید

شیراز – مرحله نیمه نهایی تور جهانی زیر ۱۸ سال تنیس در شیراز برگزار و نفرات راه یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.مقاله اصلی

پاسخ دهید