اخبار فوری شیراز

تیم دو نفره تنیس پسران ایران و آلمان بر سکوی قهرمانی ایستاد

3365145 1 شیراز
74بازدید

شیراز – تیم دونفره پسران ایران و آلمان به مقام قهرمانی بخش دونفره تورجهانی تنیس شیراز دست یافتند.مقاله اصلی

پاسخ دهید