اخبار فوری شیراز

علاوه بر میراث گذشتگان باید آثاری برای افتخار آیندگان خلق کرد

3114998 1 شیراز
51بازدید

شیراز – استاندار فارس گفت: سرزمینی که مدعی مهد فرهنگ، تمدن، تاریخ و ادبیات ایران کهن است باید علاوه بر افتخارِ داشتن میراث گذشتگان بتواند آثاری را خلق کند تا آیندگان هم به ما افتخار کنند.مقاله اصلی

پاسخ دهید