اخبار فوری شیراز

صدر تا ذیل انتخابات شفاف باشد/مسئول دولتی چگونه ۱۷ آپارتمان دارد

3678788 شیراز
59بازدید

شیراز- دبیرجبهه انقلاب فرهنگی استان فارس گفت: شفافیت از صدر تا ذیل در انتخابات لازم است و باید تمامی ارکان دارای شفافیت باشند.مقاله اصلی

پاسخ دهید