اخبار فوری شیراز

۲۳ شهرستان فارس در وضعیت نارنجی/بستری ۲۳۷ نفر در بخش های ویژه

3754419 شیراز
85بازدید

شیراز – معاون علوم پزشکی شیراز گفت: در حال حاضر از ۳۶ شهر استان فارس، ۲۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۳ شهرستان در وضعیت زرد شیوع کروناویروس قرار دارند.مقاله اصلی

پاسخ دهید