اخبار فوری شیراز

۲۳ شهرستان فارس نارنجی ۱۳ شهرستان زرد است

157899169 شیراز
69بازدید

شیراز_ایرنا _معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه کار واکسیناسیون کرونا در استان فارس در حال انجام است گفت : از ۳۶ شهرستان این استان ۲۳ شهرستان نارنجی و ۱۳ شهرستان زرد است.منبع خبر

پاسخ دهید