اخبار فوری شیراز

شفافیت باید شورای شهر را «شیشه ای» کند

3772673 شیراز
78بازدید

شیراز- یک کارشناس ارشد علوم سیاسی گفت: شفافیت باید صحنه کنش‌گری اعضای شورای شهر را «شیشه» کند.مقاله اصلی

پاسخ دهید