اخبار فوری شیراز

اردوگاه های دانش آموزی بالاترین سرمایه تربیتی نظام تعلیم و تربیت است

168852266 شیراز
56بازدید

شیراز_ایرنا _معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: اردوگاه های دانش آموزی بالاترین سرمایه های تربیتی نظام تعلیم و تربیت در خلق موقعیت های تربیتی در تمام ساحت های تربیتی هستند که هیچ بخشی از نظام تعلیم و تربیت این سرمایه را ندارد.منبع خبر

پاسخ دهید