اخبار فوری شیراز

افزایش ۵۰ درصدی مصرف برق در استان فارس

3243948 شیراز
55بازدید

شیراز – مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس از افرایش ۵۰ درصدی مصرف برق در استان فارس خبر داد.مقاله اصلی

پاسخ دهید