اخبار فوری شیراز

تحصن جمعی از رانندگان اتوبوس های شهری شیراز

3785743 شیراز
52بازدید

تعدادی از رانندگان اتوبوس های شهری شیراز به دلیل عدم دریافت حقوق طی چند ماه گذشته و برخی مطالبات، امروز در شیراز تحصن کردند.مقاله اصلی

پاسخ دهید