اخبار فوری شیراز

نخستین موزه تاریخ و اسناد آموزش و پرورش فارس افتتاح شد

2268855 شیراز
74بازدید

شیراز – با حضور معاون پرورشی وزیر آموزش وپرورش و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نخستین موزه تاریخ و اسناد آموزش و پرورش فارس افتتاح شد.مقاله اصلی

پاسخ دهید