اخبار فوری شیراز

اجازه ورود پول های بدون منبع به ستاد آیت الله رئیسی نمی‌دهیم

3784999 شیراز
42بازدید

شیراز- مسئول ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در استان فارس گفت: اجازه نخواهیم داد در ستاد مرکزی و مردمی آیت الله رئیسی هر پولی که منبع آن مشخص نیست وارد شود.مقاله اصلی

پاسخ دهید