اخبار فوری شیراز

بنیاد اولیه داراکان فسا به دوره ساسانی برمی‌گردد

168856025 شیراز
63بازدید

شیراز-ایرنا- سرپرست هیات بررسی باستان‌شناسی داراکان در شهرستان فسا از توابع استان فارس گفت: نتایج بررسی باستان شناسی محوطه تاریخی داراکان فسا یانگر این است که بنیاد اولیه شهر در دوره ساسانی و با نقشه ای نسبتا مستطیل شکل و شبکه بندی داخلی شطرنجی شکل گرفته یا تاسیس شده است.منبع خبر

پاسخ دهید