اخبار فوری شیراز

قندپارسی فراتر از بنگاله می‌رود

5924f455f5fd5e63f6cd2bd5782a2835ba127c901a858eca63b809f4005c4caead1cd6d5b5a6ff41cad1f4515185311a شیراز
31بازدید

شیراز – ایرنا- گفته شده که مسافرت حافظ از شیراز به هند،نافرجام و نیمه تمام ماند و او به شهر خود بازگشت اما سروده این شاعر نامی، رنگ حقیقت به خود گرفت و طوطیان هند از قند پارسی، شکرشکن شدند و فراتر از بنگاله این زبان گسترش یافت که اینک محفلی به همین نام، راه بنگاله و فراتر از آن را درپیش گرفته است.منبع خبر

پاسخ دهید