اخبار فوری شیراز

مسئولیت انتخاب نادرست بر عهده مردم است

3785318 شیراز
27بازدید

شیراز – دبیر راهبردی جبهه حامیان ولایت کشور گفت: اگر انتخاب درستی در انتخابات صورت نگیرد مردم مقصر این انتخاب اند.مقاله اصلی

پاسخ دهید