اخبار فوری شیراز

موزه اسناد تاریخ آموزش و پرورش فارس

02de135b603b3f3aaec0463a0b6eefb9b4f50aa425ab0e419421e7499365f84823f11d0a2d6016cf2798fa3a7bac3a44 شیراز
47بازدید

ایرنا- شیراز- موزه اسناد تاریخ آموزش و پرورش استان فارس در عمارتی تاریخی در خیابان زند شیراز واقع است. این موزه حاوی اسناد و اشیای تاریخی مربوط به نظام تعلیم و تربیت در این استان است. عکس: شیوا السادات عطارانمنبع خبر

پاسخ دهید