اخبار فوری شیراز

نخستین تجربه مشارکت سیاسی۵۳ هزار دانش آموز رأی اولی در فارس

3765515 شیراز
59بازدید

شیراز- ۵۳ هزار دانش آموز رأی اولی استان فارس در نخستین تجربه خود در سطح ملی برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور مشارکت می‌کنند.مقاله اصلی

پاسخ دهید