اخبار فوری شیراز

حادثه درمسیر فیبر نوری جنوب فارس/اختلال درخطوط ارتباطی شهرستانها

3044995 شیراز
66بازدید

شیراز – گود برداری غیر اصولی باعث قطع شدن فیبر نوری در جنوب استان فارس شده است.مقاله اصلی

پاسخ دهید