اخبار فوری شیراز

اعزام نیروهای امدادی از ۱۱ شهرستان به فیروزآباد/ فعالیت ۳ بالگرد

3718065 شیراز
67بازدید

شیراز – مدیر کل منابع طبیعی فارس از حضور نیروهای امدادی از شهرستان‌های پاسارگاد، نی ریز،اقلید، شیراز،سروستان،سپیدان فراشبند،کوار،کازرون، قیر و کارزین وارسنجان برای مهارآتش در هایقر خبر داد.مقاله اصلی

پاسخ دهید