اخبار فوری شیراز

افزون بر ۲۳ هزار فرهنگی فارس نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند

c0e7c24f60c5e58d5e2a316b43d97a485b3a04912cb9af09a3a2735c6f48f485697cad2aa027af41b7b92a4cfa57954a شیراز
80بازدید

شیراز-ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزون بر ۲۳ هزار فرهنگی فارسی تا پایان وقت اداری دوشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ نوبت اول واکسن ضد کرونا را دریافت کردند.منبع خبر

پاسخ دهید