اخبار فوری شیراز

جنگل زاگرسی «دشت برم» پیر شده است/ زیستمندان از منطقه رفتند

2734211 شیراز
37بازدید

شیراز- جنگل های زاگرسی دشت برم در استان فارس در حال پیر شدن است و کارشناسان معتقدند که سال هاست نهال جدیدی در منطقه دیده نشده زیرا دام عشایر و انسان ها نهال ها را از بین برده اند.مقاله اصلی

پاسخ دهید