اخبار فوری شیراز

نقطه مشترک چین و ایران مخالفت با سیاست های سلطه گرایانه آمریکا است

168961148 شیراز
40بازدید

شیراز-ایرنا-استاد دانشگاه ملی استرالیا، گفت: نقطه مشترکی که بین ایران و چین وجود دارد، مخالفت این دو کشور با سیاست های سلطه گرانه آمریکا در منطقه است که باعث تلاش این کشورها برای کاهش قدرت آمریکا و کم رنگ شدن نفوذ آمریکا در منطقه شده است.منبع خبر

پاسخ دهید