اخبار فوری شیراز

آغاز طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی برای اولین بار در فارس

3848784 شیراز
22بازدید

شیراز – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از آغاز طرح نسخه‌ نویسی گیاه‌پزشکی در کلینیک‌ها و فروشگاه‌های سموم کشاورزی این شهرستان برای نخستین ‌بار در استان فارس خبر داد.مقاله اصلی

پاسخ دهید