اخبار فوری شیراز

حریق منطقه هایقر جان نفر چهارم را هم گرفت

3848352 شیراز
57بازدید

شیراز – آتش سوزی ارتفاعات منطقه هایقر جان نفر چهارم را هم گرفت.مقاله اصلی

پاسخ دهید