اخبار فوری شیراز

صدور ۶۵۰۰ حکم جایگزین حبس در استان فارس

3829693 شیراز
21بازدید

شیراز – رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: سال گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ حکم جایگزین حبس توسط محاکم قضائی استان فارس صادر شد.مقاله اصلی

پاسخ دهید