اخبار فوری شیراز

ضمانت متقاضیان وام اشتغال کمیته امداد از سوی صندوق ضمانت ملی

3292185 شیراز
46بازدید

شیراز – مدیر کل کمیته امداد فارس گفت:صندوق ضمانت ملی برای کسانی با نمی‌توانند ضمانتی را برای دریافت وام اشتغال از کمیته امداد فراهم می کند همکاری می کند.مقاله اصلی

پاسخ دهید