اخبار فوری شیراز

«محمد رضا گرایی» دلاوری و مهارت را به رخ جهانیان کشید

3849078 شیراز
67بازدید

شیراز – مربی کشتی برادران گرایی گفت: محمد رضا گرایی با کسب این مدال دلاوری و مهارت خود را به رخ جهانیان کشید.مقاله اصلی

پاسخ دهید