اخبار فوری شیراز

نمایی از آتش سوزی ارتفاعات تنگه هایقر فیروزآباد

3792167 شیراز
24بازدید

شیراز- آتش سوزی در ارتفاعات منطقه تنگه هایقر فیروزآباد چهار نفر را به کام مرگ فرستاد.مقاله اصلی

پاسخ دهید