اخبار فوری شیراز

چاره اندیشی برای گرانی کتاب/آغاز توزیع یارانه ای در طرح های فصلی

3708687 شیراز
22بازدید

شیراز – مدیر پاتوق کتاب شیراز گفت: با توجه به افزایش قیمت کتاب، طرح توزیع یارانه ای می‌تواند کمک کننده باشد ولی نکته مهم، گرانی قیمت کتاب است که باید برای آن چاره اندیشی شود.مقاله اصلی

پاسخ دهید