اخبار فوری شیراز

حفر و تجهیز سه حلقه چاه آب در منطقه ۷ شیراز

3840028 شیراز
23بازدید

شیراز- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از حفر و تجهیز سه حلقه چاه در منطقه ۷ شیراز و منطقه سیاخ خبر داد.مقاله اصلی

پاسخ دهید