اخبار فوری شیراز

عزاداری مردم شیراز در هیئت مسجد امام سجاد (ع) شیراز

3866440 شیراز
28بازدید

شیراز- مردم شیراز شب عاشورا را در هیئت مسجد امام سجاد (ع) عزاداری کردند.مقاله اصلی

پاسخ دهید